GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ CHÂU Á (ASIAPETRO) được thành lập vào tháng 2 năm 2008, với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp dầu khí, năng lượng tái tạo trong và ngoài nước.

Mục tiêu của ASIAPETRO là phát triển thành công các dự án năng lượng tái tạo và đánh thức tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Asiapetro có khát vọng phát triển thành công trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Sự phát triển của các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học là xu hướng tất yếu của thế giới trong thế kỷ 21 và cũng là tầm nhìn của ASIAPETRO trong tương lai.

Sự cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch cùng với các tác động đến môi trường, như: hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu và các tác động khác. Nhiên liệu sinh học và Năng lượng tái tạo được xem là một trong các nguồn năng lượng có tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai, vì vậy việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp Năng lượng tái tạo và Nhiên liệu sinh học ở Việt Nam là một vấn đề cấp bách trong điều kiện tự nhiên thuận lợi như ở Việt Nam, những ngành năng lượng mới này sẽ mang lại lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường cho đất nước.

Sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi sẽ mang đến các lợi ích to lớn cho xã hội từ đầu tư các nhà máy điện và chuỗi cung ứng, sản xuất đến tạo ra hàng triệu việc làm, trực tiếp và gián tiếp cho tăng trưởng kinh tế xanh bền vững. Bên cạnh đó, góp phần giảm một lượng lớn phát thải khí Cacbon và nhiên liệu nhập khẩu, điện nhập khẩu, điện sản xuất từ dầu diesel, khí đốt tự nhiên, than đá. Qua đó, có thể tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ do phải nhập khẩu nguyên liệu. Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Năng Lượng Tái Tạo, Điện Gió Ngoài Khơi sẽ trở thành một ngành kinh tế chiến lược, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước trong thế kỷ 21.